Archive | About Tak RSS feed for this section

“ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” 7-8 เมษายน 2556 ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก

28 Mar

“ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย

7-8 เมษายน 2556 ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก

PR002_resize

เมืองสร้อย” ดินแดนแห่งอารยธรรม ประตูสู่ล้านนา เมืองโบราณที่มีเรื่องราวยาวนาน ตำนานแห่งลุ่มน้ำปิง และหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่จาก 99 วัดในเมืองสร้อย (อ.สามเงา จ.ตาก) ในขณะที่วัดอื่นๆ ถูกจมอยู่ใต้น้ำ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พระยาอุตุม จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก เมื่อชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสร้อย พุทธองค์จึงนำพระเกศาให้ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุไว้และเรียกว่า พระธาตุแก่งสร้อย มาจนถึงปัจจุบัน

          ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” นี้ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะศิษย์หลวงปู่พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2556 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2556

07.00 น. แพเคลื่อนที่ออกจากหน้าเขื่อนภูมิพล

16.00 น. ร่วมพิธียกยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีโขงคำ

ทำพิธีตั้งขบวนถวายผ้าแว้ง(ผ้าคุมพระบรมธาตุ)

19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียน

มีธรรมเทศาและจุดบอกไฟถวายเป็นพุทธบูชา

วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2556

04.00 น. พระสงฆ์สวดพระธรรมจักรกัปวัตนสูตร

05.30 น. ถวายข้าวมธุปยาส

06.30 น. ทำบุญตักบาตร

09.00 น. ทำพิธีสืบชะตาหลวงเสร็จแล้ว

พระภิกษุสามเณรนำสรงน้ำพระบรมธาตุ

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

12.00 น. เดินทางกลับ

21.00 น. กลับถึงหน้าเขื่อนภูมิพลโดยสวัสดิภาพ

 

นายสุรินทร์ ติเพียร กล่าวว่า ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ถือเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธที่สำคัญและถือเป็นการดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยที่จะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเองและครอบครัว และแม้ว่าการเดินทางไปยังวัดพระบรมธาตุแก่งสร้อยนั้น จะต้องนั่งเรือจากเขื่อนภูมิพลไป โดยใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมง แต่ถ้าได้ลองสัมผัสกับบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติแห่งทะเลสาบแม่ปิง เชื่อได้ว่าทุกๆ ท่านคงเหมือนต้องมนต์ จนลืมเวลาไปเลยทีเดียว

สอบถามเพิ่มเติมที่ ททท. สำนักงานตาก ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3 หรือ
คุณกฤษณา กาแก้ว (แพพรจามเทวี) 087-201-8489

อีเมลล์  tattak@tat.or.th

หรือ www.facebook.com/taktravel

 

Advertisement

Wat Don Kaeo (วัดดอนแก้ว)

17 Oct

 

Wat Don Kaeo (วัดดอนแก้ว)

One of three marble Buddha images in the world. Built at the same time in a Burmese style of sculpture was invited from Yangon to house in Wihan (image hall) here.  The other two Buddha images are worshipped in Pakistan and India. This beautiful Buddha image is 63 inches in height and its lap is 50 inches in width.

เที่ยวเมืองตากหลากวิถี

30 Aug

เที่ยวเมืองตากหลากวิถี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ บริษัทฟูจิ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตาก ซึ่งล้วนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ติดชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า (พม่า) ที่อำเภอแม่สอด และยังมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงมากที่สุดของประเทศไทย

ก่อเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะแห่งการดำรงชีวิต ททท. สำนักงานตาก จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดตากให้สามารถเลือกวิถีท่องเที่ยวในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

ภายใต้กิจกรรม “เที่ยวเมืองตาก หลากวิถี” ประจำปี 2555 โดยนำกลุ่มนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนและสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น จำนวนประมาณ 30 คน ร่วมเดินทางทั้งทางรถยนต์และทางล่องแพ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ตาก-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 นี้

ตลอดการเดินทางทุกท่านจะได้สัมผัสความงดงามตามรากฐานแห่งวัฒนธรรมตามวิถีไทยดั้งเดิม มีกิจกรรมมากมายที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัส ได้แก่
– คืนชีวิตสู่รากเหง้า เคล้าถิ่นไทย กับท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตชุมชน อาทิ การชมไร่ สวนผลไม้ การถนอมอาหาร การทำขนมพื้นเมืองของ

ชาวไทยใหญ่ และการทำเครื่องจักรสาน

– สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตากกับการท่องเที่ยวตามวิถีแห่งศรัทธาและความเชื่อ อาทิ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านแม่ละเมาสมัยการเดินทัพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวร

– เดินทางสายกลางตามรอยแห่งพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนากับการท่องเที่ยวในวิถีธรรมอาทิ วัดพระบาทเขาหนาม วัดเจดีย์ลอย หลวงพ่อทันใจที่วัดชลประทานรังสรรค์ และวัดไทยวัฒนารามวัดในพระพุทธนิกายมหายานของชาวไทยใหญ่

– และโอบกอดฟ้า สัมผัสดิน ชุ่มฉ่ำฝน กับการท่องเที่ยวในวิถีแห่งธรรมชาติ ได้แก่ การล่องแพชมธรรมชาติแห่งสายน้ำ การขับรถ ATV ชมความงามแห่งผืนป่าตะวันตก ฯลฯ
นายสุรินทร์ ติเพียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองตาก หลากวิถี” นอกจากทุกท่านจะได้สัมผัสเมืองตากในหลากหลายรูปแบบแล้ว ททท. ยังร่วมกับพันธมิตรและชุมชนในการที่จะให้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยการจัดกิจกรรม “ทำฝาย” ร่วมกับชุมชน ในวันศุกร์ที่

7 กันยายน 2555 เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างประสบการณ์ในใจของนักท่องเที่ยว นำไปสู่การรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว สมกับที่เป็นนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,990.- บาท

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ บริษัท ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2540-2971-2, 0-2918-6067-8

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น.โทร.0-5551-4341-3, อีเมลล์ tattak@tat.or.th หรือ www.facebook.com/taktravel

Chedi Yutthahatthi or the Chedi in Honoure of King Ram Khamhaeng the Great

28 Aug

Chedi Yutthahatthi or the Chedi in Honoure of King Ram Khamhaeng the Great

Being commonly called by villagers as Chedi Chon Chang ( a pagoda of an elephant back fight), the Chedi is located on Doi Chang in Tambon Ko Taphao .  Doi Chang is a small hill away from the north of Doi Phrathat. Built in the Sukhothai period over 700 years ago, this Sukhothai-styled artwork stands on a cement square base of 12 m in width.  The indented square-shaped relic chamber is  16 m high, with the upper indented square part to its lotus bud-shaped finial under the umbrella.  There are traces of repair over the past time, but the pagoda still remains in its original form. The square base of the lotus bud-shaped spire has beautiful stucco of a lion’s face; the design on the northern side is still perfect while broken images appear on other sides of the base.  The pagoda is mostly covered with lichen.  It will be cleaned and decorated when the fair to pay homage to the Buddha’s relics of Ban Tak is coming.

Wat Phra Borommathat

28 Aug

 

Wat Phra Borommathat

 

Wat Phra Borommathat located in Tambon Ko Taphao, this ancient temple underwent several renovations.  The Ubosot (ordination hall) has a beautifully carved-wooden door. Its pediment and gable roof are also woodcraving.  The gilded carved windows depict the history of Lord Buddha.  The stair’s heads feature Nagas (serpents).  The old Wihan (image hall) has a high ceiling with double tiers, and is well equipped with ventilation channels so that it is cool inside.  A gilded stucco Buddha image is housed in the Wihan.  Furthermore, there is another ancient hall with woodcarving that is worth a visit.  This temple is among the ones of great archaeological value.

How to get there : From Amphoe Mueang Tak, follow Highway No. 1 (AH 2)  for around 35 km and take a left turn to Amphoe Ban Tak and across the bridge of Ping river to Highway and take a right turn to Highway No. 1107 and turn left into Highway No. 1175 for around 1 km, the temple is on your left.

 

King Taksin the Great Shrine

13 Jul

 

      You have never been to Tak if you’ve never visited King Taksin the great shrine.  Mostly  people called “Sarn- Taksin”, the shrine build for people pay homage to King Taksin the Great sculpture as the first shrine in Thailand. The shrine is square pavilion style and commissioned the Fine Arts Department to sculpture an over life-size statue of King Taksin the Great in a sitting position with a sword across his lap. At the base of the statue, a description reads King Taksin the Great, 1734-1782: 48 years old. In addition, at the wall, a history of King Taksin the Great and there are many sculpture of warhorses, warelephants from people who were present.

     During New year’s the shrine is also the place where celebrated and blessing that called “King Taksin the Great Event” the big event, especially in Dec 28 is an anniversary of King Taksin the Great was crowned King of Thailand and established Thonburi as his capital.

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

13 Jul

 

มาเที่ยวเมืองตาก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้เป็นอันขาด นั่นก็คือการไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ศาลตากสินฯ” ศาลนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนสักการะพระบรมรูปขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งแรกของประเทศไทย มีลักษณะเป็นศาลาจัตุรมุข ภายในมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า “พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา นอกจากนี้ ยังมีพระประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนด้านหลังศาลยังมีรูปปั้น และตุ๊กตาม้าศึกช้างศึกจำนวนมากที่ผู้คนนำมาถวายและในช่วงวันปีใหม่ของทุกปี สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่จัดงานเฉลิมฉลองและงานสำคัญของจังหวัดตากอีกงานหนึ่ง นั่นคือ “งานตากสินฯ” โดยในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

คาถาบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้ง นะโมฯ 3 จบ

โอมสิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาศสันติ

บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ

11 Jul

บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ แผ่นดินธรรม บ้านเลตองคุกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีความลี้ลับน่าพิศวงมากมายซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึก ดำรงชีพอย่างสงบสุขในป่าใหญ่ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และความเชื่อแตกต่างจาก สังคมภายนอก มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่บริสุทธิ์ปราศจากการแต่งเติมอารยธรรมความเจริญจากภายนอก เป็นดินแดนลี้ลับสนธยา ปกครองโดย ฤาษี เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 500 คน แยกเป็นกลุ่มบ้านเล็ก ๆ 8 กลุ่ม ชาวบ้านทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยง มีทั้งกะเหรี่ยงสะกอ ที่เรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” และกะเหรี่ยงโป ที่เรียกตนเองว่า “โผล่ว” อยู่ปะปนกัน พูดได้ทั้งภาษา กะเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโป น้อยคนนักที่จะพูดภาษาไทยได้ ผู้ชายไว้ผมยาวแล้วมัดเป็นมวยไว้เหนือศีรษะ ด้านหน้า ส่วนผู้หญิงมัดเป็นมวยไว้ที่ศีรษะด้านหลัง
ผู้หญิงนุ่งชุดกะเหรี่ยง หากเป็นหญิงสาวจะนุ่งชุดทรงกระสอบยาวสีขาว หากแต่งงานแล้วจะนุ่งผ้าถุง สวมเสื้อกะเหรี่ยงสีแดง ส่วนผู้ชายนุ่งผ้าผืนแบบผ้าขาวม้าสีเขียว เสื้อผ่าอกตลอดแบบเสื้อเชิ้ต เสื้อผ้าไม่ใช่เพียงเครื่องห่อหุ้มร่างกาย หากหมายรวมถึงสัญลักษณ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชายเลตองคุ ด้านความเชื่อ ระเบียบปฏิบัติในชุมชน และศาสนา คือ “ฤาษี” ผู้เป็นฤาษี จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ได้รับการทำนายจากฤาษีตนก่อนๆว่า จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้ ฤาษีตนใหม่จะต้องฝันเป็นนิติครบ 9 ครั้ง จึงถือว่าเป็นฤาษีที่สมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของชาวเลตองคุ ที่ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน ทำให้ทุกคนเป็น “ชาวอริยะ และได้พิสูจน์มานับร้อยปีแล้วว่าความดี ที่ชาวเลตองคุ ถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ พวกเขาไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากิน เพราะเห็นว่าคนฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ย่อมเป็นคนที่เลือดเย็นและอำมหิต แม้วัวควายที่เลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อตายพวกเขาก็ไม่กินเนื้อ ชาวเลตองคุไม่กินเหล้า สูบบุหรี่ กัญชา ฝิ่น ยาเสพติดทุกชนิด ยกเว้นยาเส้นกับหมากที่ปลูกไว้ รวมทั้งไม่เล่นการพนันทุกชนิด

ชาวเลตองคุประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทำนาข้าว ไร่ข้าวเชิงเขา ปลูกผัก พริก มะเขือ ต้นหมาก ต้นมะพร้าว ต้นทุเรียน ไว้กิน ปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้าใช้กันเอง กลางหมู่บ้านมีลำธาร ไหลผ่าน ขาดเหลืออะไรก็เลือกเก็บกินเก็บใช้ได้จากป่า เป็นสังคมอิสระมาหลายร้อยปีพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ทำเองใช้เอง การเดินทางจากอุ้มผางใช้ทางหลวงชนบทสาย อุ้มผาง-บ้านเปิ้งเคลิ้ง ระยะทาง 80 กิโลเมตร จากหมู่บ้านเปิ้งเคลิ้ง ถึงบ้านกะเหรียงเลตองคุ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นทางลำรองต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และทำหนังสือขออนุญาตก่อนล่วงหน้า ๑ เดือน ได้ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ 347 โทร. 05556 1008        (ไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเอง)

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก โทร 0 5551 4341-3

Tak Biography

6 Jul

Tak is a province in the lower North of Thailand. Its former name was “Mueang Rahaeng”.  In the past, Mon (the Burmese people) lived here; evidence of Mon arts still remains. The Mon town was originally located at Amphoe Ban Tak.  It was established before the Sukhothai period.  The town was an important gateway to the west during the Sukhothai period. Four great kings who had their army stay here are also associated with Tak; namely King Ramkhamhaeng the Great, King Naresuan the Great, King Narai the Great, and King Taksin the Great.  During the Rattanakosin era, King Rama II had a royal command to move Tak town from the right to the left bank of the Ping reiver in Tambon Ban Rahaeng; it has been established there up to the present.

Tak is about 426 km. from Bangkok, covering an area of 10,254,156 rai.  Its geographical features are mountains and forests. This province has many national parks with pristine forest and nature, such as Taksin Maharat National Park, Mae Moei National Park, Lan San National Park, and Namtok Pha Charoen National Park. In addition, there are waterfalls-Namtok Thi Lo Su and Namtok Thi Lo Le-that adventure lovers and those who favour whitewater rafting must come to visit. Besides natural beauty, Tak is the bordering country of Republic of the Union of Myanmar that make us the diversity of culture both of original and combination, It’s a authenticity to slow travel here, you will found the word “Tak…Less is more”

ก่อนจะเป็นตาก

6 Jul

เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เดิมชื่อว่า “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ที่ตัวเมืองเดิมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากจึงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตากนี้ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิง มาตั้งยังฝั่งซ้ายบริเวณตำบลระแหงจนกระทั้งทุกวันนี้

จังหวัดตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,254,156 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาและป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง 1 วนอุทยาน และ 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ  อาทิ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติพาเจริญ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตลอดจนมีน้ำตกที่นักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยและนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเล นอกจากความสวยงามของธรรมชาติจังหวัดตากแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งทำให้มีหลากหลายวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสาน จึงอยากให้ลองมาใช้เวลาก้าวย่างแบบช้าๆ ที่นี่กัน แล้วคุณจะพบว่า ตาก…มีมากกว่าที่คิด